Struktur Organisasi

SUSUNAN DAN PERSONALIA ORGANISASI KERJA

MTs Darul Falah Sirahan
Tahun Pelajaran 2020/2021

NAMAJABATAN
Ainur Rofiq, S.Pd., M.Pd.IKepala Madrasah
Mualim, S.Th.I, M.Pd.IWaka Bid. Kurikulum
Abdul Rouf, M.Pd.Waka Bid. Kesiswaan
Ahmad Yusuf, S.Pd.IWaka Bid. Sarpras
H. Moh. Syamhadi, S.Pd.IWaka Bid. Humas 
Nina Munfarida, S.Pd.Penanggung jawab Program Beasiswa
Ahmad Ridwan, S.Kom,MMKepala TU (Bid. Adm. Kesiswaan dan Personalia)
M. Abdul Muiz, S.KomStaf  TU 1 (Bid. Adm. Persuratan, Kurikulum, Sarpras, dan Humas)
Siti Maria Shofa, SEStaf TU 2 (Bendahara)
Ahmad LitantoStaf TU 3 (Bid. Pelayanan Kesiswaan )
Ely Ernawati, S.I. Pust.Staf TU 4 (Kepala Perpustakaan)
Zulfa Nihayah, S.Pd.IStaf TU 5 ( Bendahara rutin )
Anang Choirun NaimStaf TU 6 ( Bid. Pelayanan Umum)
Kery Anita, S.Pd. Staf TU 7 (Pustakawan)
Budi EdiyantoStaf TU 8 (Scurity)
Nina Munfarida, S.Pd.Wali Kelas VII A
Ahmad Yusuf, S.Pd.I.Wali Kelas VII B
Ely Ernawati, S.I.Pust.Wali Kelas VII C
Nayiroh, S.Pd. Wali Kelas VII D
Ainun Durratun Nihayah, S.Pd.Wali Kelas VII E
Aminuddin, S.Pd.IWali Kelas VII F
Wafirudin IsnanWali Kelas VII G
Uswatun Khasanah, S.Pd.Wali Kelas VIII A
Abdul Rouf, S.Pd.I.,M.Pd.Wali Kelas VIII B
Kery Anita, S.Pd. Wali Kelas VIII C
Yeni Fatmawati, S.Pd.Wali Kelas VIII D
Syaiful Umam, S.Sos.Wali Kelas VIII E
Mufarih Ni’am, S.Pd.Wali Kelas VIII F
Rodhi Arif, S.Pd.I.Wali Kelas IX A
Siti Muizah, SSWali Kelas IX B
Sutrisno, S.Pd.IWali Kelas IX C
Zainal Muchlisin, S.Pd.IWali Kelas IX D
Luk luk Alfi Hidayah, S.Pd.Wali Kelas IX E
Muhamad Afif Khalili, S.Pd.Wali Kelas IX F